Przebudowa drogi na styku granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze

Całkowita wartość inwestycji: 565.486,54 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 336.340,66 zł

Okres realizacji: grudzień 2021

Cel projektu:

W ramach projektu planuje się przebudowę drogi o długości ok 250 m; przebudowę skrzyżowania z drogą miejską, przebudowa skrzyżowania z ulicą gminną. Budowa kanalizacji deszczowej.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie budowanej drogi oraz na terenach sąsiadujących,

– przebudowane zostanie skrzyżowania.

Accessibility