Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie

Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie przy ul. Obrońców Zambrowa 6.

Całkowita wartość : 390 864,00 zł.

Dofinansowanie : 32 640,00 zł.

Czas realizacji : 01.01.2021r. – 31.12.2021r

Celem głównym zadania przewidzianego do realizacji w ramach „MALUCH+” 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku, a także podwyższenie standardów opieki.

Zadanie zakłada funkcjonowanie 34 miejsc opieki, utworzonych ze środków wcześniejszych edycji Programu (2018 r.) – moduł 2, w tym wynagrodzenie całego personelu opieki nad dziećmi do lat 3, oraz opłaty za dostawę mediów ( m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, ciepła woda, ścieki, ciepła woda, śmieci, usługi telekomunikacyjne), utrzymanie czystości, koszty pośrednie – koszty obsługi.

Aktualizacja: 8 listopad 2021

Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zambrowie

Zapewnienie w 2021 r. funkcjonowania 34 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Żłobku Miejskim w Zambrowie przy ul. Obrońców Zambrowa 6 na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dofinansowanie : 36 720,00 zł.

Czas realizacji : 01.01.2021r. – 31.12.2021r

Accessibility