Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 2,84 mln zł

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego: 1,09  mln zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1,16 mln zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 23.10.2020 r.

Celem główny projektu: poprawa i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zambrów.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano pełen zakres prac inwestycyjnych oraz dostosowanie budynku sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przystosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem projektu jest:

– utworzenie nowych 47 miejsc wychowania przedszkolnego (2 grupy), co przyczyni się do zmniejszenia obłożenia istniejących placówek przedszkolnych,

– dostosowanie budynku sali gimnastycznej do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do placówek wychowania przedszkolnego świadczących wysokiej jakości usługi opieki przedszkolnej  wzrośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Aktualizacja z 25.06.2021 r.

Accessibility