Urząd Miasta Zambrów prowadzi rozpoznanie cenowe na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do SOS-W w Długoborzu i z powrotem w dni nauki szkolnej w okresie 01.09.2020 r. do 25.06.2020 r” Wszystkich zainteresowanych prosimy
o złożenie ofert do 24.08.2020 r. W załączeniu formularz oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Formularz ofertowy

Accessibility