Ogłoszenie o nieruchomościach – 09.05.2024 r.


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 9 maja 2024 roku do 30 maja 2024 roku) następujący wykaz:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA
(-) Kazimierz Dąbrowski

 

Accessibility