Ogłoszenie o nieruchomościach – 10.01.2024 r.


          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 stycznia 2024 roku do 31 stycznia 2024 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 37 przy ulicy Grunwaldzkiej 2A w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility