Ogłoszenie o nieruchomościach – 22.02.2024r.


          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 21 lutego 2024 roku do 13 marca 2024 roku) następujące wykazy:

  1. Lokali mieszkalnych nr 12 przy ulicy Magazynowej 2 oraz nr 9 przy ulicy Plac Sikorskiego 2 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
  2. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Aleja Wojska Polskiego oznaczonej działką nr 1635/37 o pow. 0,0023 ha przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
  3. Gruntu przeznaczonego do dzierżawy: na okres 1 roku stanowiącego działkę nr 1890/24 oraz na okres 3 lat stanowiącego część działki nr 58/22.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Kazimierz Dąbrowski

Accessibility