Ogłoszenie o nieruchomościach – 23.11.2023 r.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 23 listopada 2023 roku do 14 grudnia 2023 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 10 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49 C w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 27 przy ulicy Plac Sikorskiego 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

Accessibility