Ogłoszenie o nieruchomościach – 24.04.2024 r.


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 24 kwietnia 2024 roku do 15 maja 2024 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 42 przy ulicy Fabrycznej 5 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
  2. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Aleja Wojska Polskiego oznaczonej działką gruntów nr 1942/3 o pow. 0,2492 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

BURMISTRZ MIASTA
 (-) Kazimierz Dąbrowski

 

Accessibility