OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

  1. Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego

Gmina Miasto Zambrów – ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 22 10 , 86 271 48 31, fax 86 271 21 17, e-mail: um@zambrow.pl

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia

Główny słownik CPV: 60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Zambrów

 

  1. Tryb udzielania zamówienia

Wybór operatora w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Obsługa autobusowa linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

Szpital Pętla   do  Magazynowa Pętla  i kurs powrotny.

Linia komunikacyjna nr 2  „Szkolny”

Magazynowa Pętla  do Szpital Pętla  i kurs powrotny.

Linia komunikacyjna nr 3

Magazynowa Pętla do Szpital Pętla  i  kurs  powrotny.

 

Obsługa linii nr 1  odbywać się będzie w dni robocze.

Obsługa linii nr 2  odbywać się będzie w dni nauki szkolnej.

Obsługa linii nr 3 odbywać się będzie 1 i 2 listopada.

 

  1. Termin realizacji zamówienia

Przewidywana data ogłoszenia przetargu   o udzielenie zamówienia – październik 2019

Przewidywana okres świadczenia usług – styczeń 2020 grudzień 2022

 

  1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

 

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej

Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3

Strona internetowa Organizatora (www.zambrow.pl)

 

 

 

Accessibility