K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 19 września 2018 roku do 10 października 2018 roku) wykaz  nieruchomości o powierzchni 1,3741 ha obejmującej działki gruntów nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha  przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

 

Accessibility