Wykaz nowych nieruchomości do najmu


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 23 listopada 2023 roku do 14 grudnia 2023 roku) wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

  1. garaże nr: 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 – 35 o powierzchni użytkowej 22,70 m2 każdy, przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie,
  2. garaże nr: 27, 36 o powierzchni 23,80 m2 każdy, przy ulicy Wyszyńskiego 14
    w Zambrowie,
  3. pawilony handlowe typu lekkiego nr 3, 8 o powierzchni użytkowej 22,70 m2 każdy, przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Zambrowie.

Najem garażu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata. Najem pawilonu handlowego w celu prowadzenia działalności handlowej, usługowej na czas nieoznaczony. Najem pawilonu handlowego na cele magazynowe na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility