Podsumowanie kadencji 2019-2023

Prezentujemy Państwu specjalny numer Monitora Zambrowskiego: Podsumowanie kadencji Zambrów 2019 – 2023. Biuletyn zawiera informacje dotyczące działalności samorządu Miasta Zambrów w obszarach:

  • tworzenie warunków do rozwoju miasta
  • poprawa warunków życia mieszkańców
  • troska o bezpieczeństwo mieszkańców i środowisko naturalne
  • oświata
  • kultura
  • sport i rekreacja

Ponad to wydanie specjalne zawiera podsumowanie Miasta Zambrowa w obszarach: budżet miasta, inwestycje i remonty, gospodarka komunalna, gospodarowanie gruntami, zagospodarowanie przestrzenne, nieruchomości, zamówienia publiczne, oświata, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, Rada Miasta Zambrów, pomoc społeczna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zarząd Mienia Komunalnego, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z.o.o., Miejski Ośrodek Kultury, Pływalnia Miejska Delfin, Zambrowski Klub Sportowy Olimpia Zambrów.

Redakcja i skład graficzny: Justyna Włodkowska – Kurpiewska /Inspektor w Biurze Promocji Miasta Zambrów/

Zdjęcia: Archiwum Biura Promocji Miasta Zambrów /M. Maciejewski, J. Włodkowska – Kurpiewska, K. Ilczuk/

Accessibility