Zambrów w czasie VI kadencji samorządu 2010-2014

Jesteśmy dumni mogąc w opracowaniu podsumowującym VI kadencję zamieścić zdjęcia ukazujące wiele pozytywnych zmian w takich aspektach funkcjonowania Miasta jak: drogi, rozwiązania komunikacyjne, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, lokalny rynek pracy, kultura i dziedzictwo narodowe, oświata, sport i rekreacja.

kliknij tutaj: Podsumowanie kadencji 2010-2014

Accessibility