Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Prezentujemy projekt dokumentu pt. „Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji”, aktualny na dzień 18 maja 2017 r., w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017 – 2022. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: w.zaniewska@zambrow.pl, stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Diagnoza_LPR_Zambrów

Accessibility