Protokoły ze spotkań Zespołu ds. sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa, Zespół jest społecznym organem konsultacyjnym w zakresie rewitalizacji i został powołany na czas przygotowania i realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Zambrów na lata 2017-2027. Regulamin zespołu, stanowiący załącznik do zarządzenia, określa tryb pracy Zespołu, zgodnie z którym posiedzenia są protokołowane.

W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości protokoły ze spotkań Zespołu ds. sporządzenia Programu Rewitalizacji Zambrowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:w.zaniewska@zambrow.pl, stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu:
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234,
Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Notatka z dnia 19.01.2017

Protokół z dnia 07.04.2017

Protokół z dnia 02.06.2017

Załącznik do protokołu z dnia 02.06.2017

Protokół z dnia 13.06.2017

 

Accessibility