Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022

Prezentujemy projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022”, aktualny na dzień 13 czerwca 2017 r. Dokument sporządzono w ramach projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: w.zaniewska@zambrow.pl, stacjonarnie w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź pod numerem telefonu: Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234, Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022

Accessibility