Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”

Burmistrz Miasta Zambrów

Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Zambrowa do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 4 maja 2017 r.
Konsultacje będą prowadzone przez miesiąc tj. do dnia 9 czerwca 2017 r.
W ramach konsultacji prowadzone będą spotkania, debaty, wywiady oraz ankiety, o których będą Państwo informowani. Zachęcam do wyrażanie opinii i uwag mieszkańców również osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów, bądź w formie elektronicznej lub na piśmie.
Rozpoczynając konsultacje społeczne zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania i wypełnienia Ankiety pierwszej. Państwa zdanie jest kluczowe w tworzeniu Programu.
Celem ankiety pierwszej jest uzyskanie opinii mieszkańców Zambrowa na temat wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego, w którym występują problemy sfery społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej, konsekwencją którego będzie wyodrębnienie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji i podjęcie działań przeciwdziałających skoncentrowanym, niekorzystnym zjawiskom.

Ankiety będzie można składać elektronicznie na adres: w.zaniewska@zambrow.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów – Wydz. Rozwoju Gospodarczego – pok. 218.
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;
Barbara Zawistowska, Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ankieta

Mapka

 

Accessibility