Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetarg na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 133 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 KW.

Każda instalacja o mocy znamionowej 3,24 kWp składać się będzie z 12 szt. modułów polikrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 270 Wp każdy oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji, w tym: inwertera, urządzenia do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu poprzez stronę www, skrzynki z ogranicznikiem przepięć DC i skrzynki AC.

Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku wyłącznie na cele budynku mieszkalnego.

Panele instalacji fotowoltaicznych montowane będą na dachu lub elewacji budynków mieszkalnych (123 szt. instalacji), na dachu budynków niemieszkalnych (6 szt. instalacji) oraz na gruncie (4 szt. instalacji).

Komplet informacji znajdą Państwo w poniższych linkach:

Ogłoszenie

SIWZ – Fotowoltaika

Wykaz lokalizacji paneli

SIWZ – załaczniki Fotowoltaika

SIWZ – wzór umowy Fotowoltaika

Projekt umowy z Beneficjentem

Dokumentacja

Przedmiary

STWIOR

 

 

Accessibility