Drukuj

KALENDARZ MIEJSKICH OBCHODÓW PATRIOTYCZNYCH NA 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR LOKALIZACJA ADRESACI TERMIN, GODZINA
Koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie; prezentacja filmu dot. życia i działalności Ignacego Jana Paderewskiego Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 4 Wstęp bezpłatny 09.11.2018

godz. 18:00

Koncert patriotyczny w wykonaniu Małgorzaty Marczyk i Nazarii Kachala Miasto Zambrów Café Muza w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A Mieszkańcy Miasta Zambrów, goście,

wstęp bezpłatny

10.11.2018

godz. 16:00

Miejskie obchody patriotyczne z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę Miasto Zambrów kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ulice miasta, Pl. Sikorskiego w Zambrowie (przy pomniku Powstania Styczniowego) Mieszkańcy Miasta Zambrów, goście 11.11.2018

godz. 12:00 –  Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie

godz. 13:00 – pochód ulicami miasta

godz. 13:15 – część patriotyczna przy pomniku Powstania Styczniowego na Pl. Sikorskiego w Zambrowie

Koncert patriotyczny w wykonaniu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

 

Podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Historycznego pt. „Polska – Zambrów – Niepodległość”, wręczenie nagród

Podsumowanie konkursu pt. “Szkoła młodych patriotów”, wręczenie nagród

 

Miasto Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Sala kinowo- widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A

 

Mieszkańcy Miasta Zambrów, goście,

wstęp bezpłatny

11.11.2018

godz. 16:00

 

KALENDARZ WYDARZEŃ NA 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR LOKALIZACJA ADRESACI TERMIN, GODZINA
100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości – wysyłanie kartek pocztowych do szkół biorących udział w projekcie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie, ul. Konopnickiej 13 Uczniowie szkół podstawowych 09.2018 – 11.2018
XXVII Zambrowski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 6A Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu zambrowskiego 30.10.2018

godz. 12:00

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Wymaluj Niepodległość” Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie, ul. Magazynowa 13 Uczniowie szkół podstawowych 11.2018

 

Cykl spotkań – „Józef Piłsudski- koniec walki o jutro”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Sala kinowo – widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A Mieszkańcy Miasta Zambrów,

Wstęp bezpłatny

05.11.2018

godz. 12:00

Cykl spotkań – “Od Żułowskiego Dworku do Belwederu” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Sala kinowo – widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A

 

Mieszkańcy Miasta Zambrów,

Wstęp bezpłatny

06.11.2018

godz. 12:00

 

 

VII Powiatowy Konkurs Historyczny pt. „Polska – Zambrów – Niepodległość” Miejskie Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A Uczniowie wszystkich typów szkół 06.11.2018 (finał pisemny)

godz. 9:30

11.11.2018

godz. 16:00

podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na

sali widowiskowej MOK w Zambrowie

Cykl spotkań – “Prezydenci- naukowcy II Rzeczypospolitej, czyli rzecz o Gabrielu” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Sala kinowo – widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A

 

Mieszkańcy Miasta Zambrów,

Wstęp bezpłatny

07.11.2018

godz. 12:00

Prelekcja pt. „100 lat praw wyborczych kobiet” Stowarzyszenie „Szansa” oraz Fundacja „Szansa dla Ciebie” Bursa Szkolna, ul. Obwodowa 2

 

Mieszkańcy Zambrowa

Wstęp bezpłatny

08.11.2018

godz.11:00-13:00

“Wieczór pieśni patriotycznej” Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie,

ul. Magazynowa 13

Mieszkańcy Zambrowa

Wstęp bezpłatny

09.11.2018

godz. 17:00

Akcja wspólne śpiewanie hymnu narodowego filmy i zdjęcia ze wspólnego śpiewania hymnu narodowego zamieszczamy na Facebook i Instagram z dopiskiem #hymnnarowodyzambrow Miasto Zambrów Zambrów Mieszkańcy Zambrowa 11.11.2018

godz. 12:00

Wernisaż wystawy pt. “Leguny w Zambrowie” Regionalna Izba Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Regionalna Izba Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Al. Woj. Pol. 25 Mieszkańcy Zambrowa

Wstęp bezpłatny

13.11.2018

godz. 18:00

Koncert Patriotyczny Sekstetu Saksofonowego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 4 Mieszkańcy Zambrowa

Wstęp bezpłatny

14.11.2018

godz. 18:00

XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej  „Bogu i Ojczyźnie”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Sala kinowo – widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A

 

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli, schole, zespoły parafialne 17.11.2018

godz. 9:00

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny  „Moja Ojczyzna” Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół podstawowych 23.11.2018
IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Kocham Cię Polsko” Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół podstawowych 23.11.2018
Ogólnopolski turniej karate Kyokushin z okazji Dnia Niepodległości Zambrowski Klub Karate Kyokushin Zespół Szkół Nr 1, Aleja Wojska Polskiego 31 Zawodnicy karate z całej Polski 25.11.2018

godz. 8:00-18:00

Podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 25 Młodzież szkół ponadpodstawowych 28.11.2018

godz. 12:00

Sportowcy w 100-lecie Niepodległości Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai VIII Edycja Mazowiecko – Podlaski Klub Karate  oraz Polska Federacja Instytut Budokai Karate Hala Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Wyszyńskiego 6 A Mieszkańcy Zambrowa

Wstęp bezpłatny

1.12.2018

godz. 16:00

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility