Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Nazwa zadania: Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 3.855.030,17 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 13.04.2023 r.

Wartość zadania wg. umowy: 4.283.366,86 zł

Realizacja: 20.04.2023 – 30.11.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 13.12.2023 r.

Zakres inwestycji dotyczy modernizacji budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in.: docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, termoizolacja i remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki, zabezpieczenie witryn pd. elewacji przed nasłonecznieniem, montaż kotary ochronnej wejścia głównego, wymiana dźwigu windy osobowej.

Accessibility