Biuro Promocji Miasta

Obsługa Biura Promocji Miasta
inż. Marcin Maciejewski
p. 228, tel. w. 30
mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska
p. 228, tel. w. 30

Zakres działań:

 1. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Zambrowie
 2. Redakcja Biuletynu „Monitor Zambrowski"
 3. Organizacja uroczystości miejskich
 4. Koordynowanie działań, akcji i imprez promocyjnych (kulturalnych, patriotycznych i sportowych) oraz współpraca w tym zakresie w kraju i za granicą
 5. Współpraca z mediami (radio, prasa, telewizja, witryny internetowe)
 6. Organizacja konferencji prasowych Burmistrza Miasta Zambrów
 7. Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej miasta
 8. Zakładanie i prowadzenie medialnych kampanii internetowych na stronach społecznościowych miasta, w tym stronach dedykowanych wydarzeniom;
 9. Współpraca w zakresie wymiany międzynarodowej z miastami partnerskimi
 10. Udział w opracowaniu dokumentów strategicznych miasta
 11. Przygotowanie oferty inwestycyjnej miasta
 12. Udział w spotkaniach z delegacjami zagranicznymi oraz przedstawicielami firm zainteresowanych inwestowaniem lub nawiązaniem współpracy w miastem
 13. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi w zakresie promocji miasta, w szczególności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego