Wybory Samorządowe

15.03.2024r. – Postanowienie nr 203 – Pierwsze posiedzenie OKW

15.03.2024r. – Postanowienie nr 202 – Skład OKW


O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miasta Zambrów informuje, że losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w siedzibie urzędu – ul. Fabryczna 3, pok. 214 – dnia 13.03.2024 r. o godz. 13.00.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski


04.03.2024r. – Nowy skład MKW – PLIK PDF

04.03.2024r. – OBWIESZCZENIE Burmistrza – Obwody – PLIK PDF

29.02.2024r. – INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY – PLIK PDF 

29.02.2024r. – Informacja o uprawnieniach wyborców – PLIK PDF
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

29.02.2024r. – Informacja o upływie terminów – PLIK PDF 
związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

29.02.2024r. – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej – PLIK PDF
o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

28.02.2024r. – Harmonogram dyżurów członków miejskiej komisji wyborczej w Zambrowie – PLIK PDF
28.02.2024r. – Skład miejskiej komisji wyborczej w Zambrowie – PLIK PDF
27.02.2024r. – Postanowienie Nr 180/2024 – PLIK PDF
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27.02.2024r. – Postanowienie Nr 179/2024 – PLIK PDF 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

22.02.2024r. – Plakaty wyborcze – PLIK PDF 
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o miejscu umieszczania na terenie miasta Zambrów bezpłatnych urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

07.02.2024r. – Obwieszczenie Burmistrza o okręgach wyborczych – PLIK PDF
Burmistrz Miasta Zambrów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zambrowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

06.02.2024r. – Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego – PLIK PDF
z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zambrowie

06.02.2024r. – Obwieszczenie Marszałka Województwa podlaskiego – PLIK PDF 
z dnia 31 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

01.02.2024r. – Komunikat KW 30-04 2024 – PLIK PDF
01.02.2024r. – Rozporządzenie kalendarz wyborczy – PLIK PDF
01.02.2024r. – Postanowienie KW okręgi wyborcze – PLIK PDF 
27.11.2023r. – Obwieszczenie nr 37/2023 – PLIK PDF 


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
15 październik 2023

04.10.2023r. Zambrow_informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw_201401.pdf

04.10.2023r. Obwieszczenie-SEJM-2023_DRUK.pdf

04.10.2023r. Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

27.09.2023r. – Informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-z-referendum – PILK PDF

26.09.2023r. – Klauzula informacyjna UM Zambrów wybory’2023

22.09.2023 r. – Postanowienie nr 98/2023 Komisarza Wyborczego – PLIK PDF 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


19.09.2023 r. – Zakaz agitacji wyborczej – PLIK PDF


19.09.2023 r. – INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r. – PLIK PDF 
w dniu 21 września 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.


12.09.2023 r. – Obwieszczenie o obwodach wyborczych 2023 r. – PLIK PDF

01.09.2023r. – OGLOSZENIE – udostepnienie spisu – PLIK PDF 

01.09.2023r. – Postanowienie – PLIK PDF

16.08.2023r. – Kodeks wyborczy wyciąg Sejm 2023 r. – PLIK WORD

16.08.2023r. – Obwieszczenie o okręgach wyborczych – PLIK WORD

14.08.2023r. – Udostępnienie słupów ogłoszeniowych na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP – PLIK PDF

08.08.2023 r. – Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. – PLIK PDF

27.04.2023 r. – Postanowienie Nr 27_2023 – Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r. – PLIK PDF

27.04.2023 r. – Postanowienie Nr 28_2023 – Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 kwietnia 2023 r. – PLIK PDF 


Wybory Prezydenta RP – 2020

Obwieszczenie o II turze


Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców


Prezentacje szkoleniowe komisji obwodowych:

PREZYDENT 2020 – Prezentacja_OKW

PREZYDENT 2020 – Protokół_szkoleniowy_1


OGŁOSZENIE

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 18.06.2020 r. w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach:

  • Komisje od Nr 1 do Nr 7: godz. 10.00
  • Komisje od Nr  8 do Nr 14: godz. 13.00

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Zambrów – pokój nr 227 (II piętro), ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, w okresie od 16.06.2020 r. do 22.06.2020 r. w godzinach pracy: 730 – 1530.


Składy obwodowych komisji wyborczych


Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 13


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP


Informacja o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja-o-uprawnieniach-wyborców-niepełnosprawnych


Informacja-głosowanie-korespondencyjneWzór wniosku o glosowanie korespondencyjne


Informacja o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń i plakatów


Kalendarz_wyborczy_28_06_2020


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (składy komisji z terenu miasta Zambrów są zamieszczone na stronach 90-93):

Postanowienie_komisarza_o_OKW


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP:

Obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-Prezydenta


Spis wyborców:

OGŁOSZENIE-spis-wyborców


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych:

Informacja Komisarza_uzupełnienie kandydatów OKW


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 9.04.2020r.

obwieszczenie_BMZ_obwody_A4


W sprawach zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretarz@zambrow.pl lub telefonicznie 86-271-22-10 wew. 21.

zgłaszanie_kandydatów_do_OKW


Kalendarz wyborczy


Wybory do Sejmu i Senatu


Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów SEJM

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów SENAT


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zambrów


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o losowaniach kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych


OGŁOSZENIE

         Burmistrz Miasta Zambrów uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 13 października  2019 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta  Zambrów – pokój nr 227 (II piętro), ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, w okresie od 16.09.2019 r. do 04.10.2019 r. w godzinach pracy: 730 – 1530.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o numerach oraz granicach obwodów głosowania


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

Podobnie jak w poprzednich wyborach rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków e-mailowo lub telefonicznie wnioskodawcy. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – wzór


W związku opublikowanym Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2019 r. poz. 1506) uruchomiona została strona internetowa https://wybory.gov.pl . Witryna ta docelowo będzie wykorzystywana jako portal wizualizacji wszystkich wyborów i referendów ogólnokrajowych.


Informacja Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych


Kalendarz_wyborczy do Sejmu i Senatu 2019


Wybory do Parlamentu Europejskiego


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3

Składy obwodowych komisji wyborczych


Informacja o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych oraz terminie losowania składów komisji wyborczych


Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej


Informacja Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r


Kalendarz wyborczy


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

kodeks wyborczy – wyciąg Sejm 2023Pobierz