O mieście

Miasto Zambrów, powierzchnia: 19,1 km2, liczba mieszkańców: ok. 22,5 tys.

Zambrów jest położony na pograniczu Mazowsza i Podlasia, nad rzeką Jabłonką, w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: Warszawa - Białystok /nr 8/ - Sankt-Petersburg (planowana Via Baltica), Olsztyn - Łomża - Lublin /nr 63/, Łomża - Bielsk Podlaski - Białowieża /nr 66/.
Miasto Zambrów jest wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju skupiającym usługi o znaczeniu powiatowym i ponadpowiatowym w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, handlu, administracji i otoczenia biznesu.
Pod względem liczby ludności Zambrów jest siódmym co do wielkości miastem w województwie podlaskim.

Misja rozwoju Zambrowa: „Zambrów - prężnym ośrodkiem ponadlokalnym o korzystnym położeniu geograficznym, wyposażonym w dobrą infrastrukturę techniczną, rozwijającym się gospodarczo w harmonii ze środowiskiem naturalnym, atrakcyjnym dla inwestorów, bezpiecznym i przyjaznym mieszkańcom, dbającym o rosnącą jakość życia społeczności lokalnej”.

Ułatwienia dostępu - zamknij panel