Urząd Miasta Zambrów


Burmistrz
Burmistrz
mgr Kazimierz Dąbrowski
p. 226, tel. w. 35
Burmistrz przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek 10.00 - 16.00
piątek 11.00 - 14.30
Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza
inż. Bogdan Kamiński
p. 226, tel. w. 35
Sekretarz
Sekretarz
mgr Jolanta Gronostajska
p. 223, tel. w. 21
Skarbnik
Skarbnik
mgr Barbara Gardocka
p. 237, tel. w. 19
Sekretariat
Sekretariat
mgr Natalia Kryńska
p. 225, tel. w. 10,14
Wydział Organizacyjny
Zastępca Naczelnika ds. oświaty
mgr Beata Bernatowicz
p. 239, tel. w. 15

Sprawy kadrowe
mgr Zofia Wojsz
p. 222, tel. w. 23

Sprawy organizacyjne
Kinga Frańczuk
p. 222, tel. w. 23

Obsługa prawna Urzędu
mgr Krzysztof Kapitan
p. 231, tel. w . 39

Obsługa informatyczna Urzędu
inż. Grzegorz Grzeszczuk
p. 207, tel. w. 37

Stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych
mgr Justyna Kowalczyk
p. 207, tel. w. 37
Biuro Rady Miasta
Obsługa Rady Miasta, Komisji Rady Miasta
mgr Karolina Kulesza
p. 230, tel. w. 36

Obsługa BIP, organizacje pozarządowe
mgr Anna Skarzyńska
p. 230, tel. w. 36
Biuro Promocji Miasta
Obsługa Biura Promocji
mgr Karolina Ilczuk
mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska

p. 235, tel. w. 30
e-mail: promocja@zambrow.pl
Wydział Finansowy
Z-ca Skarbnika
Krystyna Wnorowska
p. 220, tel. w. 24

Sprawy budżetowe
mgr Robert Mrozowski
p. 219, tel. w. 18
mgr Monika Bieniek
p. 219, tel. w. 18
mgr Katarzyna Borowska
p. 220, tel. w. 24

Wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska
p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska
p. 221, tel. w. 13
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Danuta Łapińska
p. 210, tel. w. 31

Z-ca Naczelnika
mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz
p. 209, tel. w. 20

Gospodarowanie gruntami, gospodarowanie zasobami komunalnymi
Ireneusz Gawkowski
p. 211, tel. w. 32
mgr Sylwester Turowski
p. 211, tel. w. 32

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz
p. 209, tel. w. 20
inż. Arkadiusz Sasinowski
p. 209, tel. w. 26

Decyzje o warunkach zabudowy
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 208, tel. w. 26

Podział nieruchomości
inż. Emilia Duchnowska
p. 208, tel. w. 20
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Włodzimierz Łąka
p. 234, tel. w. 44

Z-ca Naczelnika
mgr Barbara Zawistowska
p. 218. w. 22

Realizacja projektów unijnych
mgr inż. Weronika Zaniewska
p. 218. w. 22

Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Chojak
p. 216, tel. w. 16
inż. Karol Żabiński
p. 216, tel. w. 16

Sprawy drogownictwa
mgr Janusz Gosk
pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Anna Borzuchowska
pok. 217, tel. w. 34

Nadzór nad inwestycjami
mgr inż. Małgorzata Grażul
p. 217, tel. w. 34

Sprawy drogownictwa
mgr inż. Anna Borzuchowska
pok. 217, tel. w. 34
Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Jerzy Burak
p. 338, tel. w. 43

Z-ca Naczelnika
mgr Halina Brulińska
p. 341. w. 45

Sprawy targowisk, sprawy alkoholowe
Krystyna Maciejewska
p. 336, tel. w. 47

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej
mgr inż. Elżbieta Walczuk
p. 337, tel. w. 46

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz
p. 235, tel. w. 27
mgr Sylwia Modzelewska
p. 235, tel. w. 27

Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, sprawy dot. bezdomnych zwierząt
mgr Jacek Zakrzewski
p. 340, tel. w. 33

Nadzór i kontrola nad zielenią miejską, bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich
mgr Michał Skarzyński
p. 340, tel. 33
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału
mgr Zbigniew Jach
p. 227, tel. w. 17

Z-ca Naczelnika, Sprawy wojskowe i obrony cywilnej
mgr Rafał Pomazański
p. 227, tel. w. 41

Ewidencja ludności,sprawy meldunkowe
Joanna Kulesza
p. 227, tel. w. 42
mgr Wioleta Skała
p. 227, tel. w. 42

Wydawanie dowodów osobistych
Elżbieta Wojsz
p. 227, tel. w. 41
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik
mgr Anna Bączyk
p. 212, tel. w. 28

Z-ca Kierownika
mgr Anna Stefańska
p. 213, tel. w. 25

Obsługa Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Jarosław Kozłowski
p. 213, tel. w. 25
 

Formularz kontaktowy:

Ułatwienia dostępu - zamknij panel