Katalog zambrowskich firm - Budownictwo, remont

Układanie, Cyklinowanie Parkietu - Zambrow / Podlaskie

Zambrów, ul. Wyszyńskiego 11/21

608 - 312 - 427

Email: kontakt@parkietplona.pl

www.znajdzfirme.org/ukladanie-i-cyklinowanie-parkietu,f11

WTWnętrza - Wojciech Tyszkiewicz Wnętrza

Zambrów, Długobórz Drugi 18D

692 452 442

www.wtwnetrza.pl

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DREWPOL s.c.

Zambrów, ul. Ogrodowa 4

86 271 49 36

www.drewbud.com

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz

Zambrów, ul. Biłostocka 63 c

86 271 43 55

www.mackiewicz.podlasie.pl

Centrum ogrodzeń Michalski

Zambrów, Wola Zambrowska 60a

601364128

email:p.michalski@vip.onet.pl

www.centrumogrodzen.org

NAM Tomasz Duchnowski

Zambrów, ul. Kościuszki 21

511 818 444

email: zambrow@nam.eu.pl

www.nam.eu.pl

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg " BITUM " Sp. z o. o.

Zambrów, ul. Sitarska 1

86 271 42 73

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg " BITUM " Sp. z o. o.

Zambrów, ul. Sitarska 1

86 271 42 73

Monolit

Zambrów, ul. Strzelnicza 12

509 149 757

Oknoplast Kraków. Biuro handlowe

Zambrów, al. Wojska Polskiego 18B

86 271 03 31

MATEX BUD Mateusz Ślesiński

Zambrów, al. Wojska Polskiego 7

793 793 947

kamerypodlasie.pl

Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 49A

883 - 995 - 456

Email: biuro@kamerypodlasie.pl

kamerypodlasie.pl

Keylite RW Polska Sp. z o.o.

Zambrów, al. Wojska Polskiego 27A

86 475 31 20

Architekt Michał Dłużniewski

Zambrów, Wyszyńskiego 3b/115

608 375 439

Email: architektdluzniewski@gmail.com

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu