Lista partnerów programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”

Wykaz partnerów programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”
Nazwa firmy Adres Oferowana zniżka
Czas wolny
Miejski Ośrodek Kultury ul. Wyszyńskiego 2A

Zambrów

do 50%
Pływalnia Miejska DELFIN ul. Wyszyńskiego 6B

Zambrów

do 50 %
Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA ul. Wyszyńskiego 9

Zambrów

do 50%
Komunikacja miejska
Od 1 maja 2018 wszyscy mieszkańcy Zambrowa mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Zdrowie i uroda
Marta Żebrowska

Poradnia Dietetyczna

Magazynowa 9

Zambrów

10% rabatu na porady dietetyczne
NZOZ MEDICO Podleśna 45

Zambrów

5% rabatu na leczenie stomatologiczne zachowawcze i w zakresie endodoncji
Ośrodek Magnolia Sanatorium Ustroń Szpitalna 15, 43-450 Ustroń, www.hotel-magnolia.pl

tel. 33 854 36 90

10 % rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne oraz pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki
Ośrodek Tulipan Sanatorium Ustroń Szpitalna 21, 43-450 Ustroń, www.hotel-tulipan.pl

tel. 33 854 37 80

Top Fitness Club Plac Sikorskiego 10

Zambrów

20% na zakup karnetu na siłownię
PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Przykoszarowa 5

Zambrów

50% na pęknięte protezy
i dostawianie zębów po usunięciu protezy
Hotel Milena – P.P.H.U. E i W. Białożyt ul. Dworcowa 22

Milówka

tel. 508 292 942

30% na 7 noclegów z wyżywieniem
Usługi
AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 948 10 % zniżki w postaci rabatów dla wszystkich pakietów dostępnych na stronie www.haloprawo.pl, pod numerem telefonu 22 45 00 000
Artykuły przemysłowe
BEMEX Sp. z o.o. Legionowa 11

Zambrów

5-8% rabatu na materiały budowlane z wyłączeniem artykułów objętych promocją oraz ujętych w gazetkach promocyjnych
GOLCHEM Cieciorki 4a 10% rabatu na zakup towaru poza promocjami
Salony meblowe
Salon Meblowy PIEER Targowa 17

Zambrów

6%
Gastronomia
PIZZERIA „DIAVOLO” Legionowa 9

Zambrów

10%
Sklepy
SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1

Zambrów

5%
„prestige męski” – sklep z odzieżą męską Kościuszki 21/2

Zambrów

10%

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu