Wydłużono termin na składanie ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów


Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Zambrów informuje o wydłużeniu terminu składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej, na potrzeby budynków jednorodzinnych w Zambrowie, do dnia 13.10.2023 r.

Wypełnione przez właściciela/ współwłaściciela ankiety należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów, przy ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. Ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Szczegółowe informacje na temat projektu: https://zambrow.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-ankiet-dotyczacych-budowy-lub-rozbudowy-magazynow-energii-elektrycznej-w-miescie-zambrow/

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru dostępne się pod linkiem: https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

Accessibility