Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

„Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km”

Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km

Jednostka: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 879 809,40 zł

Całkowita wartość: 1 587 505,65 zł.

Realizacja zadania: od lipca do listopada 2023 r.

Przedmiotem zadania jest remont ulicy Łąkowej w Zambrowie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ostrowskiej o długości 284 m.
Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Nazwa zadania: Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 3.855.030,17 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 13.04.2023 r.

Wartość zadania wg. umowy: 4.283.366,86 zł

Realizacja: 20.04.2023 – 30.11.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 13.12.2023 r.

Zakres inwestycji dotyczy modernizacji budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w tym m.in.: docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, termoizolacja i remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki, zabezpieczenie witryn pd. elewacji przed nasłonecznieniem, montaż kotary ochronnej wejścia głównego, wymiana dźwigu windy osobowej.
Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Beneficjent: Miasto Zambrów
Kwota dofinansowania: 12.739.295,34 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 26.07.2023 r.
Wartość robót budowlanych: 14.987.406,29 zł
Realizacja: 01.04.2023 – 15.08.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 31.08.2023 r.

Zakres inwestycji:
Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych miejskich jednostek organizacyjnych:
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie,
poprzez:
1) prowadzenie prac remontowych zewnętrznych (m.in.: remonty elewacji, dachów, stolarki, placów zabaw, ogrodzeń),
2) prowadzenie prac remontowych wewnętrznych (m.in.: remonty sal dydaktycznych (malowanie ścian i sufitów, remonty podłóg), korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń zaplecza kuchenno-gospodarczego, starych niefunkcjonalnych łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne),
3) montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby przedszkoli.
NOWY REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NOWY REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


>> REGULAMIN <<
Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 4.746.745,51 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4.996.574,22 zł

Realizacja inwestycji: 27.09.2022 – 30.09.2023 r.

Zakres inwestycji:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz. Zadanie stanowić będzie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Pozwoli w bezpieczny sposób dotrzeć do kompleksu leśnego w Czerwonym Borze oraz przyśpieszy podróż w dalsze zakątki regionu.
Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 8 010 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 15 486 746,79 zł

Realizacja inwestycji: 24.03.2022 – 07.07.2023 r.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw oraz zaplecza sanitarnego przy Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano elementy rekreacyjne m. in.  zjeżdżalnię. Zaprojektowano instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe oraz oświetlenie terenu.
POTAŃCÓWKA NA SKWERZE
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 15 lipca do 5 sierpnia 2022 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej części działek nr 134/13 i nr 1022 położonych w Zambrowie przeznaczonych do najmu na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 2929/59 przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony.Bezpańskie Psy

Bezpańskie Psy

Miasto Zambrów informuje, że zgłoszenia bezpańskich psów z terenu naszej gminy można kierować od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30 pod numer telefonu 86 271 22 10 wew. 47.

W sytuacjach szczególnych, wymagających natychmiastowej interwencji (np. pies agresywny), poza godzinami pracy Urzędu Miasta Zambrów, sprawę należy zgłosić Policji.

Miasto Zambrów posiada umowę na odławianie, transport, umieszczanie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu naszej gminy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO” Marzena Golańska (Zamienie, ul.  Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki). Wykonawca prowadzi jednocześnie Schronisko dla Zwierząt pod adresem 26-804 Stromiec, Małe Boże 7a.

Album: psy odłowione w miejscowości Zambrów w roku 2022/2023

Koty wolno żyjące

Miasto Zambrów informuje, że istnieje możliwość wykonania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących dostarczonych do jednego z dwóch punktów weterynaryjnych, z którymi Miasto Zambrów ma zawarte umowy tj.:

  • JARBANK-   -VET Kamil Kuleszczyk , 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 3 
  • „Zambrowskie Centrum Weterynaryjne , 18-300 Zambrów, ul. Gen. J. Bema 2C

Zwierzęta należy dostarczyć do gabinetu we własnym zakresie, po wcześniejszym kontakcie z placówką. Na miejscu należy wypełnić oświadczenie, o braku prawa własności do zwierząt.

Akcja będzie prowadzona do wyczerpania środków, przeznaczonych na przedmiotowy cel w budżecie Miasta Zambrów.