Apel Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, dyrektorów szpitali oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie epidemiologii

Apel Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2021 r.
Apel Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2021 r.
Accessibility