Badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r, które ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały zapisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88. W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziom wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacja spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Uczestnik badania może zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Accessibility