Bezpłatne szkolenie w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”

W związku z realizacją przez Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, działań rozwijających kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa, mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

Projekt prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i skierowany jest do wszystkich, pełnoletnich mieszkańców naszego regionu. W jego zakresie przewidziana jest realizacja szkoleń, których tematem są: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu, dostępnej pod adresem https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Prowadząc działania projektowe, Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, pragnie jak najszerzej upowszechnić informacje o szkoleniach, a tym samym zapewnić jak największej liczbie mieszkańców możliwość dostępu do bezpłatnych kursów.

Dlatego, biorąc pod uwagę zasięg odziaływania Państwa jednostki oraz jej znaczenie dla społeczności, proszę o wsparcie w rozpropagowaniu informacji o projekcie. Dzięki publikacji materiałów, mieszkańcy regionu będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, w życiu osobistym i zawodowym.

Pragnę podkreślić, iż Państwa pomoc w dystrybucji informacji będzie dla nas nieodzownym wsparciem w procesie promowania przedsięwzięcia, jednak w pierwszej kolejności posłuży poszerzeniu wiedzy mieszkańców regionu.

W nawiązaniu do powyższego, zwracam się z prośbą o:

  1. umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących bezpłatnych szkoleń, w siedzibie Państwa instytucji, w miejscach dostępnych dla Pracowników i Klientów,
  2. umieszczenie informacji o szkoleniach na wewnętrznej stronie Państwa jednostki, w sieci Intranetu (jeśli taką Państwo posiadają),
  3. umieszczenie na Państwa stronie internetowej banneru informacyjnego projektu „Cyfrowe Podlaskie”, wraz z linkiem https://cyfrowepodlasie.wrotapodlasia.pl.

Jednocześnie, ze swojej strony, zachęcam pracowników Państwa jednostki do udziału w szkoleniu „E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”, którego tematyka obejmuje omówienie zagadnień kluczowych dla w pracy urzędowej, tj.:

  • metody wyszukiwania aktów prawnych, prawa miejscowego i wzorów dokumentów administracji publicznej,
  • informacje o usługach elektronicznych w administracji publicznej i sposobie realizacji spraw urzędowych drogą elektroniczną,
  • omówienie zagadnień dot. podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym pojęć profilu zaufanego, elektronicznej skrzynki podawczej,
  • prezentację możliwości rejestrowania się do lekarza przez Internet,
  • szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oaz przypadków nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencji,
  • przedstawienie powodów i sposobów ochrony prywatności w Internecie.

Czas trwania szkolenia, to: 8 godzin lekcyjnych.

Istnieje możliwość organizacji spotkania informacyjnego w formie zdalnej, podczas którego przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, które realizuje projekt wraz z wykonawcą szkoleń, firmą Open Education Group Sp. z o.o. przekażą szczegółowe dane na temat zakresu zajęć oraz sposobu ich organizacji.

W przypadku zainteresowania, proszę o przekazanie informacji na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Accessibility