dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

W celu poinformowania jak największej liczby mieszkańców o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na remont ich zabytków, zwracamy się do Państwa z prośbą o publikację na Państwa portalach społecznościowych oraz stronach internetowych informacji o trwającym naborze. Wierzymy, iż wspólnymi siłami wiele podlaskich zabytków odzyska swój dawny blask.

 

 

Accessibility