Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

  1. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  2. Stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
  • W wyniku przeprowadzonego konkursu do zatrudnienia wybrana została:
           Pani  Marta Konopka,   zam. Zambrów
  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Marta Konopka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o  konkursie, zarówno  niezbędne,  jak i dodatkowe.  Wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień związanych  z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz doświadczeniem zawodowym  na stanowisku oferowanym w ogłoszeniu.

 

Accessibility