Informacja Burmistrza Miasta Zambrów

o wyniku naboru na wolne stanowisko – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie

  1. Nazwa i adres jednostki: Żłobek Miejski w Zambrowie
  2. Stanowisko: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie
  3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
           Pani Elżbieta Perkowska,   zam. Zambrów
  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Elżbieta Perkowska  spełniła  wszystkie wymagania niezbędne oraz większość  wymagań  dodatkowych określonych  w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień  z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

Accessibility