W dniu 16 lutego 2018r. od godziny 9.00 do 17.00 w pokoju 107 Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie pracownik Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia będzie pełnił dyżur podczas, którego osobom zgłaszającym się zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące naboru, przeszkolenia oraz służby w Policji wraz z kwestionariuszami niezbędnymi do przedłożenia w pierwszym etapie procedury kwalifikacyjnej.

Formularz ankiety dostępny jest też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. podlaskiego, a także jest zamieszczony do pobrania na stronie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl (zakładka„Praca w Policji”), www.policja.pl (zakładka „Praca w Policji”). Wobec kandydatów do służby w Policji przeprowadza się zwykłe postępowanie sprawdzające, w związku z tym kandydat nie wypełnia części V, VI i VII ankiety bezpieczeństwa osobowego. Sposób wypełnienia ankiety określa instrukcja stanowiąca jej integralną część, a w razie innych wątpliwości należy się kierować wskazówkami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamieszczonymi na stronie internetowej http://bip.abw.gov.pl/download.php?s=1&id=542.

źródło: www.zambrow.policja.gov.pl

Accessibility