Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów skierowany do sprzedawców zniczy i kwiatów przy Cmentarzu Komunalnym w Zambrowie

W związku z zamknięciem cmentarzy od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) oraz poniesionymi w związku z powyższym stratami finansowymi osób handlujących kwiatami i zniczami przy Cmentarzu Komunalnym w Zambrowie,

Burmistrz Miasta Zambrów

informuje, że nieodpłatnie wydłuża możliwość handlu kwiatami i zniczami w obrębie Cmentarza Komunalnego w Zambrowie do dnia 8 listopada 2020r. (niedziela) osobom, które zawarły stosowne umowy na zajęcie terenu miasta.

Sprzedawcy zniczy i kwiatów, którzy nie skorzystają z ww. uprawnienia, a otrzymali zgodę na zajęcie wydzierżawionych miejsc, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dotyczących opłaty za zajęcie ww. terenu za okres od dnia 31 października 2020 r.
do dnia 2 listopada 2020 r.

Accessibility