Informacja o działce nr 2307

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 9 do 30 kwietnia 2021 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej części działki nr 2307 położonej w Zambrowie przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony.

Accessibility