Informacja o lokalach mieszkalnych do sprzedaży

Komunikat Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni ( od 27 kwietnia 2021 roku do 18 maja 2021 roku)  wykazy :

  1. Lokalu mieszkalnego nr 44 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 41 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 37 przy ulicy Magazynowej 5 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Magazynowej 15 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  4. Lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Accessibility