Informacja  o roznoszeniu decyzji podatkowych w 2024 r.


Uprzejmie informujemy mieszkańców Miasta Zambrów, że decyzje w sprawie wymiaru podatków na 2024 r. roznoszone są przez cztery osoby zatrudnione przez Urząd Miasta na podstawie umowy zlecenia i posiadające identyfikatory.

Na decyzji umieszczony jest  indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać podatek (rachunek wyróżniony jest kolorem czerwonym, aby nie przeoczyć).

Decyzje w sprawie wymiaru podatków są wystawiane na każdego podatnika, to jest jeśli osoby są współwłaścicielami,  każdy współwłaściciel otrzymuje odrębną decyzję. To nie oznacza, że każdy podatnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty podanej w decyzji. Wystarczy, że jeden współwłaściciel zapłaci całość zobowiązania podatkowego z jednej decyzji.

Podpis na decyzji podatkowej wynika z art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, cytuję:

„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania”.

Accessibility