INFORMACJA
o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w 2021 roku

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych IV ligi wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”
18-300 Zambrów
Wyszyńskiego 8

  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 145 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 181 250 zł
  • ocena końcowa – 40,67 pkt.
  • kwota przyznanej dotacji – 145 000 zł

UZASADNIENIE:

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 145 000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 01.07.2021 r., w związku z powyższym dotację na realizację  projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

       Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

Accessibility