INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

 

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej  poprzez kulturę, turystykę i rekreację” wybrano ofertę złożoną przez:

„Stowarzyszenie „SZANSA” w Zambrowie”

18-300 Zambrów, ul. Wilsona 1/10

 

– kwota dofinansowania wynosi 20.000zł.

– ocena końcowa: 39,75 pkt

– okres realizacji: od 01-04-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

 

Zambrów, 25.03.2019 r.                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                              Kazimierz Dąbrowski

 

Accessibility