INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybrano:

  • na zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych dla dzieci
    i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów (łącznie z dowozem uczniów na zawody, jeśli zawody będą odbywały się w innej miejscowości niż Zambrów), ofertę złożoną przez:

Miejski Szkolny Związek Sportowy

w Zambrowie,

18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 13

 

–  kwota dofinansowania 35 000,00 zł, w tym 30 000 zł na dowóz uczniów na zawody, 5 000 zł na międzyszkolne zawody sportowe

– ocena końcowa – 47,50 pkt

– okres realizacji: od 25-03-2019 r. do 31-12-2019 r.

  • na organizację zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie koszykówki i mini-koszykówki dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zambrów, ofertę złożoną przez:

 

Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”

przy Szkole Podstawowej Nr 3

w Zambrowie,

18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 13

 

– kwota dofinansowania 5 000 zł.

– ocena końcowa – 58,25 pkt

– okres realizacji: od 25-03-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

 

Zambrów, 25 marca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta

                                                                                  Kazimierz Dąbrowski

Accessibility