INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2019 roku

 

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji i promocji wolontariatu:

„Promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym

*wspieranie działań wolontarystycznych w obszarze życia społecznego, edukacji globalnej
i nieformalnej

*propagowanie idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny, a w szczególności:

  1. Integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem poprzez organizację imprez sportowych, turystycznych
    i kulturalnych;
  2. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.

 

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży

18-400 Łomża,ul. Rybaki 1

 

– kwota dofinansowania wynosi 30.000 zł.

– ocena końcowa – 58,25 pkt

– okres realizacji: od 25-03-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

 

Zambrów, 25 marca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta

                                                                                  Kazimierz Dąbrowski

Accessibility