Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym rehabilitacji po COVID-19, na rok 2022

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej,  w tym rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok  wybrano oferty  złożone przez:

  1. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. – w zakresie rehabilitacji leczniczej (do kwoty 150.000 zł),
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne  „Zdrowie”
    w Szumowie – w zakresie rehabilitacji leczniczej (do kwoty 50.000 zł) oraz rehabilitacji po COVID-19 (do kwoty 100.000 zł).

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację Gminnego Programu poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, w 2022 roku wpłynęły dwie oferty.  Oferty zostały złożone w wymaganym terminie oraz spełniały wymagania formalne. 

Ze względu na zróżnicowane ceny na poszczególne świadczenia – realizację Programu z zakresu rehabilitacji leczniczej powierzono obu oferentom w proporcjach jw.

Ze względu na to, że zaoferowane ceny na rehabilitację po COVID-19  różniły się ponad 5-krotnie – realizację Programu w tym zakresie powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  Centrum Medyczne  „Zdrowie” w Szumowie.

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Zambrów

                                                                                               Kazimierz Dąbrowski

Accessibility