Wyniki konkursu na rehabilitację w 2024 roku


Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej,
w tym Rehabilitacji po COVID-19 w 2024 r.  wybrano oferty  złożone przez

  1. w zakresie rehabilitacji lecznicze
    – Szpital Powiatowy w Zambrowie  Sp. z o.o.,  – 150 000 złotych
    – NZOZ „ZDROWIE” Szumowo – 50 000 złotych
  2. w zakresie rehabilitacji po COVID-19
    – NZOZ „ZDROWIE”  Szumowo – 50 000 złotych.

SEKRETARZ MIASTA
(-) Jolanta Gronostajska

Accessibility