Informacja
o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej  na rok 2018

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2018r.  wybrano ofertę  złożoną przez

Szpital Powiatowy w Zambrowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

U Z A S A D N I E N I E

Na realizację Gminnego Programu poprawy Zdrowia  w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2018r. wpłynęła jedna oferta. Oferta została złożona w terminie, spełniała wymagania formalne i uzyskała  pozytywną ocenę merytoryczną.

Dotacja celowa  na realizację Programu  w 2018r. wynosi 150 000 złotych  (Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Accessibility