Informacja Burmistrza Miasta Zambrów
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

II. Stanowisko: inspektor w Biurze Promocji

III. W wyniku przeprowadzonego naboru nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Na  ogłoszenie o naborze opublikowane na  BIP, stronie www i na tablicy ogłoszeń  odpowiedziały dwie osoby. W wyniku przeprowadzonych rozmów stwierdzono, że żadna z nich nie spełniła w 100% oczekiwań pracodawcy.

W związku z tym  zostanie ogłoszony nowy nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Accessibility