INFORMACJA

 o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w 2019 roku

 

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach
i rozgrywkach ligowych powyżej IV ligi
wybrano:

Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

18-300 Zambrów

Wyszyńskiego 8

  • kwota dofinansowania zadania przewidziana w budżecie Miasta Zambrów 400 000 zł
  • całkowity koszt projektu – 500 000 zł
  • ocena końcowa – 46,75 pkt
  • kwota przyznanej dotacji – 400 000 zł
  • okres realizacji: od 25-03-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

UZASADNIENIE:

 

W wyniku otwartego naboru wpłynęła tylko jedna oferta – Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” – wnioskowana kwota dotacji 400 000 zł.

Oferta w pełni spełnia wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów  z dnia 22.02.2019 r., w związku z powyższym dotację na realizację  projektu przyznano Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMPIA”.

 

 

 

Zambrów, 25.03.2019 r.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

       Kazimierz Dąbrowski

Accessibility