INFORMACJA

 o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu
przez Miasto Zambrów w roku 2019

 

 Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów indywidualnych w cyklu turniejów i zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i krajowym”
wybrano:

 1. Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie, 71 Pułku Piechoty 2/54,
 • kwota przyznanej dotacji – 15 000 zł,
 1. Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8,
 • kwota przyznanej dotacji – 10 000 zł.

 

UZASADNIENIE:

 

W wyniku otwartego naboru projektów oferty złożył:

 1. Zambrowski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Zambrowie,
  71 Pułku Piechoty 2/54,
 • wnioskowana kwota dotacji – 15 000 zł
 • całkowity koszt projektu – 24 000 (po aktualizacji 20 000 zł)
 • ocena końcowa 55,75 pkt
 • okres realizacji: od 27-03-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

 1. Mazowiecko – Podlaski Klub Karate z siedzibą w Ciechanowcu, ul. Parkowa 8,
 • wnioskowana kwota dotacji – 10 000 zł
 • całkowity koszt projektu – 19 150 zł (po aktualizacji 13 600 zł)
 • ocena końcowa  55,25 pkt
 • okres realizacji: od 31-08-2019 r. do 23-12-2019 r.

 

 

Na realizację zadania w budżecie Miasta Zambrów przewidziano kwotę 25 000 zł.

Wszystkie oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu Burmistrza  Miasta  Zambrów
z dnia 22.02.2019 r. Biorąc pod uwagę ocenę końcową, dotację na realizację zadania przyznano: Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 15 000 zł, Mazowiecko – Podlaski Klub Karate – 10 000 zł.

                       

 

Zambrów, 25.03.2019 r.

                                                                                                                     

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility